De lessen Taekwondo, Zelfverdediging of Weerbaarheidstraining worden zowel individueel als in Groepsverband gegeven aan de jongeren.

Jongeren zijn zich aan het ontwikkelen en hebben wel of geen dromen voor hun toekomst.
Om dit te realiseren gaan ze studeren. Het is een fase  waarin niks  meer zeker is in je leven. Dit kan onzekerheid  in je gedrag met zich meebrengen. Daarnaast willen ze ergens bij horen op school, thuis of  bij een vriendengroep.
In de 15 jaren dat ik trainingen verzorg heb ik veel mogen mee maken.
Ik vind het ook belangrijk dat ik na de 10 lessen een evaluatie maak over de leerlingen.
 Zo’n evaluatie ziet er als volgt uit.  In verband met de privacy geef  ik een aantal voorbeelden van niet bestaande leerlingen.
1e : Leerling
Wat vind ik van leerling?
Zij is verlegen en heeft moeite om op de voorgrond te treden. Het contact maken met andere leeftijdsgenoten loopt ze vast.  Door haar onzekerheid.
De oefening ‘de brug’ hielp haar ontdekken dat ze ook leiding en contact kan maken met anderen. Ze vond het best moeilijk, maar haar stemgeluid werd wel harden en directer en ze gaf leiding aan een groepje.
Tijdens de oefeningen veranderde haar houding en stemgeluid. Het blijft een leerpunt van haar.
Wat helpt haar om meer weerbaar en beheersbaar te worden?
Leren praten over jezelf
Leren naar je zelf te kijken
Leren voor je zelf op te komen
Leren samen te werken.
Leren om minder verlegen te worden
Leren om meer op voorgrond te treden
Leren leiding te geven
Levenscirkel
Hoe was vroeger je leven? Goed of slecht en waarom. Wat wilde je veranderen/bereiken?
Vroeger was mijn leven niet slecht of zo maar ik was heel onzeker. Ik wilde zekerder worden.
Wat vind je nu van het leven? Goed of slecht en waarom. Wat wil je veranderen/bereiken?
Goed, Ik ben aan het leren om minder onzeker over te komen. De training helpt mij.
Hoe ziet je toekomst eruit? Goed of slecht en waarom. Wat wil je veranderen/bereiken?
Minder onzeker
Veel vriendinnen en gezelligheid
Evaluatieformulier docent:
Wat heb je geleerd van de training?
Stevig in de schoenen staan.
Opkomen voor jezelf
Leren iemand te negeren
Hoe ben je van binnen veranderd?
Harder praten, minder denken over wat een ander van je vindt.
Voel je nu sterker of weerbaarder dan voor de training?
Ja, Weerbaarder
Wat vind je van de docent?
Aardig
  
2e Leerling:
Wat vind ik van leerling?
In de lessen is hij wat opener geworden. Door te praten over zijn gevoelens en een ander op een goede manier te troosten. Leert hij zichzelf beter kennen. De oefeningen om beter voor jezelf op te komen waren ook belangrijk voor hem. Zijn kernpunten:
Leren om te gaan met gevoelens
Leren te praten over je gevoelens
Leren voor je zelf op te komen door hard nee of stop te zeggen.
Wat helpt hem om weerbaarder/beheersbare te worden.
Leren nee te zeggen
Leren te schreeuwen
Leren praten in een groep
Leren om te gaan met gevoelens
Leren te praten over je gevoelens
Leren voor je zelf op te komen door hard nee of stop te zeggen.
Levenscirkel
Hoe was vroeger je leven? Goed of slecht en waarom. Wat wilde je veranderen/bereiken?
Goed, Ik wilde bereiken om naar de middelbare school te gaan.
Wat vind je nu van het leven? Goed of slecht en waarom. Wat wil je veranderen/bereiken?
Goed, Leren om opener te worden
Hoe ziet je toekomst eruit? Goed of slecht en waarom. Wat wil je veranderen/bereiken?
Goed, Leuke baan en een mooie vrouw
Evaluatieformulier docent:
Wat heb je geleerd van de training?
Voor jezelf opkomen
Sterk in je schoenen staan
Zelfbeheersing
Met bepaalde dingen om te leren gaan.
Leren praten in een groep
Hoe ben je van binnen veranderd?
Ik ben een sterker persoon geworden en positiever
Voel je nu sterker of weerbaarder dan voor de training?
Ja
Wat vind je van de docent?
Het is een fijne, duidelijke en goede docent