Zelfverdediging

Bij de leerlingen gaat het om het krachtcentrum te ontdekken in het lichaam. Eigen grenzen en kracht ontdekken. Het aanleren van zelfverdediging heeft een preventieve werking.

Wie zich sterker voelt of weerbaarder toont, loopt minder risico het slachtoffer te worden van geweld. Zelfvertrouwen, geloven in eigen kracht en voor jezelf opkomen zijn belangrijke facetten in zelfverdediging en weerbaarheid.

Een aantal voorbeelden:
 
1e Zelfverdediging: Loskomen als de tegenstander je haar vast heeft aan de voorkant

 • De tegenstander heeft je haar vast aan de voorkant.
 • Schop de tegenstander met je rechterbeen tegen zijn scheenbeen.
 • Met je handen maak je een kommetje over zijn handen met de duimen duw je haren weg. Daarna zet hem op borsthoogte in de houdgreep
 • Je maakt het af met een dolyeo chagi en daarna een noolyeochagi.
 • Daarna in een vechthouding staan.

2e Zelfverdediging: Loskomen als de tegenstander je met beide armen vast heeft van achteren

 • De tegenstander heeft je armen vast van achteren
 • Schop de tegenstander met je rechterbeen tegen zijn scheenbeen.
 • Je trekt met een zwaai je beide armen naar voren
 • Gelijke tijd maak je het af met een gesprongen dwitchagi
 • Daarna in een vechthouding staan.

3e Zelfverdediging: Loskomen als de tegenstander van achteren je vast houdt met beide handen op je schouder

 • De tegenstander houd je schouders vast van achteren
 • Met je rechterbeen schop je naar achteren naar de scheen been van de tegenstander
 • Je pakt de handen vast van de tegenstander
 • Je stapt richting de persoon en draait zijn armen in een kruis.
 • Je maakt het af met dolyeo chagi
 • Daarna in een vechthouding staan.

4e Zelfverdediging: Loskomen als je armen worden beklemd van achteren door de tegenstander.

 • De tegenstander omarmd je stevig van achteren. Je armen worden beklemd.
 • Met je rechterbeen schop je naar achteren naar de scheen been van de tegenstander
 • Je pakt je handen vast. Je zorgt ervoor dat je ellebogen van de omarming van de tegenstander uitsteken.
 • Je maakt je vrij door de ellebogen omhoog te duwen
 • Als je vrij bent stoot je met beide ellebogen rechts en links richting de buik van de tegenstander
 • Je maakt het af met een( twieo) dwit chagi
 • Schop de tegenstander met je rechterbeen tegen zijn scheenbeen.
 • Daarna in een vechthouding staan.

5e Zelfverdediging: Losmaken van een wurggreep(De armen van de tegenstander om je nek heen)

 • De tegenstander wilt je wurgen. De armen van de persoon zijn om je nek heen.
 • Schop de tegenstander met je rechterbeen tegen zijn scheenbeen.
 • De haren van de tegenstander pak je vast van achteren.
 • Je duwt de persoon naar achteren.
 • Afmaken met een stoot
 • Daarna in een vechthouding staan.

6e Zelfverdediging: Loskomen van een nekgreep of klerengreep van achteren.

 • De tegenstander pakt je kleren of nek vast van achteren
 • Met je rechterbeen schop je naar achteren naar de scheen been van de tegenstander
 • Je linker – of rechterarm trek je omhoog
 • Je maakt een draaiing naar de tegenstander
 • Je arm gaat onder zijn armen en je klemt ze met je elleboog.
 • Afmaken met een stoot van je andere hand op de buik.
 • Daarna in een vechthouding staan.